Background Image

Blog

Wie schrijft die blijft?

Door Marijke van der Steen

Is schrijven eigenlijk nog wel belangrijk? Onze wereld digitaliseert en er wordt veel meer getypt dan jaren geleden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat schrijven een basisvaardigheid is, die van essentieel belang is om taal en spellingsregels eigen te maken. Maar ook een vaardigheid om goed te kunnen leren en beter kennis te onthouden. Wanneer je iets schrijft, sla je het beter op in de hersenen dan wanneer je het typt, omdat de beweging die wordt gemaakt om een letter of een woord te schrijven een specifieker bewegingspatroon heeft dan bij typen. Er komt bij schrijven dus meer bewegings-informatie terug bij de hersenen, die hier vervolgens wordt gekoppeld aan de inhoud.
Daarnaast blijkt het aanleren van het verbonden schrift uiteindelijk de vloeiende beweging en een vlot tempo te bevorderen. Zelfs als we (een deel) van de letters later weer los zouden gaan schrijven, is er een doorgaande beweging tussen die letters, al wordt de punt even van het papier getild. Vandaar dat in het algemeen het aanleren van het verbonden schrift nog steeds aan te bevelen is.
Als uw kind moeite heeft met leren schrijven, kan dat verschillende oorzaken hebben. Moeite met fijne motoriek komt het meeste voor. Er kan een motorisch probleem zijn, maar uw kind natuurlijk ook gewoon wat later zijn met deze fijn-motorische ontwikkeling. Over het algemeen zijn meisjes beter in fijne motoriek en leren schrijven dan jongens.
Uiteraard hebben ook andere factoren invloed op het schrijfproces en het handschrift van een kind: concentratie, ruimtelijk inzicht, de methode, tempo, schrijfmateriaal. En vergeet vooral karakter, erfelijke aanleg en motivatie niet! Bij het (extra) oefenen vind ik het in ieder geval heel belangrijk dat een kind ook plezier heeft. Of dat het trots kan zijn dat het nu wel lukt! Dan is er motivatie om door te gaan met oefenen en leren.
Trek op tijd aan de bel als het schrijfproces moeizaam verloopt. Dan kan er nog veel ten positieve beïnvloed worden. Soms zijn enkele praktische tips al voldoende.