Background Image

Wat doen we?

Een kort overzicht...

Het Kinder Bewegings Centrum is een samenwerkingsverband tussen 4 eerstelijns professies die zich gezamenlijk bezighouden met de fysieke en mentale ontwikkeling van het kind. Dit zijn: een (pre)logopedist, GZpsycholoog/orthopedagoog/onderwijskundige, ergotherapeut en kinderfysiotherapeut. Zij werken vanuit hun eigen praktijk, bij het kind thuis of op locatie. Zo kan laagdrempelig en efficiënt (multidisciplinaire) behandeling op maat en dichtbij huis geboden worden. Dat kan gaan over een eenvoudige vraag waarvoor alleen advies nodig is, maar het kan ook gaan om onderzoek en behandeling op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. 

Het is de bedoeling dat zowel ouders en kinderen als andere zorg-professionals en betrokkenen bij het kind, het KBC weten te vinden voor advies en zorg voor kinderen van 0-18 jaar op het gebied van bewegen, motorisch leren, spraak- en taalontwikkeling, opvoeding, sport, onderwijs en communicatie. Er is één behandelplan en één hoofdbehandelaar die aanspreekpunt is, het proces bewaakt en de verslaglegging integreert. Ouders en kind staan centraal en bepalen in overleg met de hoofdbehandelaar aan welke hulpvragen gewerkt wordt en met welke artsen, externe personen of instanties overlegd wordt. Voorheen was een multidisciplinair behandelteam vaak alleen aanwezig in een ziekenhuis, instelling of revalidatiecentrum. Dat kan in regio Peel en Maas nu dus ook in de ‘eerste lijn’ bij het KBC. Er zijn een aantal verschillen:
  1. Het KBC werkt dichtbij in de omgeving van het kind en heeft de mogelijkheid om op school, bij de sportclub of thuis te kijken en adviezen te geven.
  2. Het KBC team wordt geleid door de hoofdbehandelaar. Deze onderhoudt nauw contact met de huisarts of betrokken specialist m.b.t. het beleid.
  3. Voor vragen en diverse onderzoeken en behandelingen kan men ook zonder verwijzing bij ons terecht. 
  4. Het KBC gaat uit van de meest efficiënte werkwijze om iemand te helpen en doet alleen die onderzoeken die relevant zijn voor de hulpvraag.

Hoe is het Kinder Bewegings Centrum ontstaan?

Het Kinder Bewegings Centrum is officieel gestart in september 2015. Daarvoor hebben de betrokken professionals al vaak samengewerkt. We merkten dat de problemen waar de kinderen en hun ouders mee kwamen ook uit meerdere aspecten konden bestaan. Dat kon soms effectiever worden aangepakt vanuit meerdere vakgebieden. Vanuit dat perspectief is het KBC ontstaan. Ook maken we nog vaak mee dat diverse betrokkenen of behandelaars de behandeling niet goed op elkaar afstemmen. Dat kan veel beter vinden wij. Er is één coördinator die aanspreekpunt is en het geheel in goede banen leidt.

We willen benadrukken dat ouders en kind centraal staan. Zij hebben vrije keuze qua behandelaar en praktijk. Als zij al bekend zijn met de behandeling bij een andere ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist enz. dan zijn ze niet verplicht om over te stappen. Dan proberen we uiteraard zo goed mogelijk af te stemmen met de externe 'collega'.