Background Image
  • Start
  • Complexe Problematiek

Complexe Problematiek

Complexe problematiek

Gespecialiseerde Zorg

Bij kinderen met een ziekte of handicap komen meestal meerdere problemen voor. Dan is het extra belangrijk dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd. Juist dat doen wij binnen het Kinder Bewegings Centrum. We geven de behandelingen zoveel mogelijk in uw leefomgeving en stemmen de therapieën die uw kind nodig heeft goed op elkaar af. Ook kunnen we eventueel benodigde hulpmiddelen aanvragen. We volgen daarbij het beleid dat u zelf met uw medisch specialist hebt afgesproken. Vervolgens zorgen we voor tijdige, gezamenlijke verslaglegging naar de juiste artsen of anderen, zodat die bij de volgende controle goed op de hoogte zijn. 
De hoofdbehandelaar is hierbij coördinator. Hij of zij zorgt dat deze afstemming goed verloopt en laat u ten allen tijde de regie houden over het beleid.

Tags: Handicap