Background Image

Ontwikkelingsfase

12 tot 18 jaar

Tiener

Bewegen

Vooral bij jongens vindt nog behoorlijk wat lichamelijke groei plaats in deze fase. Dit levert soms nog bewegingsklachten op. Zeker in relatie tot sport. Meestal zijn de basisvaardigheden in de motoriek klaar in de ontwikkeling, maar vindt er nog wel verfijning plaats. Er zijn ook hormonaal veel veranderingen, die ook hun invloed op het postuur en het bewegen hebben. De spieren moeten zich weer opnieuw instellen op de stabiliteit en de coördinatie van de bewegingen. 
Houding is een veelvoorkomend aandachtspunt. Zeker omdat je tiener op school veel zit en ook thuis huiswerk moet maken. Daarnaast TVkijken, computer, gamen enz. 
Hierover wordt vaak advies gevraagd van onze specialisten.
Als schrijven nog een probleem is omdat het handschrift niet leesbaar is, er sprake is van schrijfkramp of het tempo te laag ligt, kan er gekeken worden of er nog verbetering te behalen is. Zo nodig wordt gezocht naar alternatieven. 

Gedrag

Je kind gaat naar vervolgonderwijs en leert de grote buitenwereld kennen. Hij ontdekt zijn vrijheid, maar worstelt soms nog met de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid. Hij oefent in zijn rol als jongen/meisje. Verliefdheid en relaties, vrienden maken, schoolwerk en -keuze en uiterlijk zijn belangrijke thema’s. Er vindt verdere ontwikkeling van emotionele zelfstandigheid plaats en lichamelijke veranderingen markeren de puberteit. Je tiener moet ten opzichte van zijn eigen lichaam, leeftijdsgenoten en ouders een nieuwe positie in gaan nemen. Het opvoeden bestaat nu vooral uit observeren, adviseren op verzoek en begrenzen indien nodig. Voor ouders is in deze fase de weerstand die zij krijgen soms moeilijk, evenals je kind de gelegenheid te geven zijn eigen fouten te maken en van een afstandje toe te kijken.

Voeding en Gezondheid

In de puberteit verandert het lichaam van jongens en meisjes. Eerst komt de piek van de groeispurt; bij meisjes tussen de 10 en 12 jaar en bij jongens rond de 14 jaar. Dan vind de hormonale verandering plaats. Daarna neemt alleen de bot, spier en vetmassa nog toe en blijven de hersenen volop in ontwikkeling. Juist nu hebben kinderen alle belangrijke voedingsstoffen hard nodig: Eiwitten, vitamines, mineralen, onverzadigde vetten (visvetzuren). Steeds meer kinderen hebben op deze leeftijd al overgewicht en zijn ondervoed door overvoeding, dwz ze krijgen te weinig voedingsstoffen en te veel calorieën binnen. Pubers vragen om steeds meer vrijheid, op alle gebied. Als ouder zie je je puber steeds minder. Ze zijn op school, naar vrienden, op pad Ze willen en kunnen steeds meer zelf bepalen. Ook wat ze eten! Boterhammen gaan in de prullenbak en zakgeld gaat op aan frisdrank, chips en hamburgers. Toch willen ze eigenlijk wel gezond kiezen, maar hebben hulp nodig bij het maken van een gezonde keuze uit de overdaad aan voedsel die 24 uur per dag op velerlei manieren wordt aangeboden.
Met welke problemen komen kinderen en ouders in deze fase? Ongezonde eters; te veel snoepen / te weinig gezond eten (gezond is niet lekker). Vermoeidheid, concentratieverlies, lusteloosheid, bloedarmoede (tekorten aan vitamines en mineralen bv. lage bloedwaarden o.a. B12, IJzer) Voedselallergie en intoleranties (koemelk, kippenei, soja, lactose, gluten), buikpijn Wisselende stoelgang (PDS) harde ontlasting (obstipatie) en te dunne ontlasting (diarree), Overgewicht en ondergewicht, eetstoornissen Gedragsproblemen, oa autisme en ADHD

School en Leren

Er wordt in deze fase meer verwacht van planning en het zelfstandig uitvoeren van leertaken.
Als dit moeilijk blijkt, dan kunnen hiervoor strategieën aangeleerd worden.
Met het zoeken naar de eigen identiteit hangen ook samen: de ontwikkeling richting opleiding, beroepskeuze en samenleving.