Background Image

Ontwikkelingsfase

6 tot 12 jaar

Basisschool Kind

Bewegen

In deze fase vindt leren en verfijnen van complexe motorische vaardigheden plaats. Denk aan schrijven, sporten, muziekinstrument leren bespelen enz. Ook wordt er steeds meer 'zitactiviteit' gevraagd in de klas en het gebruik van digitale lesmiddelen neemt toe. Sommige kinderen hebben hier moeite mee en hebben meer beweging nodig. Anderen gaan hier prima in mee, maar nemen een verkeerde houding aan die (nu of later) tot lichamelijke klachten kan leiden. In sommige gevallen kan aangepast meubilair uitkomst bieden. Daarnaast zitten er diverse groeispurts in deze leeftijdsfase. Dit kán leiden tot lichamelijke klachten, vooral ook in combinatie met sport.

Als er nog moeite is met aankleden, veters strikken, tekenen, hanteren van potlood enz dan is het goed om hier mee te gaan oefenen. Dat geldt ook bij moeite met nieuwe vaardigheden zoals het leren schrijven, sporten enz of juist met bewegingsonrust in de klas. 
Daarnaast komen kinderen met lichamelijke (groei)klachten, hoofdpijn, rugklachten of andere blessures.

Gedrag

In deze fase worden vriendjes steeds belangrijker. De wereld van het kind wordt groter door o.a. sportclubs. Je ziet nu hoe weerbaar een kind is: kan hij voor zichzelf opkomen of kost dit veel moeite? Ook laat het kind vaak thuis flink van zich horen, bijv. rondom televisie kijken of computergebruik. Hij leert ruzie maken, discussies aangaan en buigt de waarheid soms in zijn voordeel. Kinderen spiegelen hun ouders in deze fase loepzuiver en dat maakt opvoeden een uitdaging. Als ouder is het geven van het goede voorbeeld in het omgaan met emoties in deze fase een belangrijk element van de opvoeding.

Voeding en Gezondheid

In de basisschooltijd maakt het kind zowel lichamelijk als geestelijk een enorme groei door. Meisjes zitten tussen de 10 en 12 jaar in de piek van hun groeispurt.Het kind ziet wat andere kinderen mogen en krijgen een eigen mening als het bijvoorbeeld gaat om eten, snoepen, televisie kijken en computeren. Ze weigeren op deze leeftijd soms opeens groenten, fruit of vlees te eten.Steeds meer kinderen bewegen te weinig, eten meer dan hun lichaam nodig heeft en krijgen daardoor overgewicht. Als het kind opgroeit met een gezond gewicht is bewegen gemakkelijker en zal het kind op latere leeftijd minder kans op overgewicht en chronische ziekten krijgen.Met een goed eetpatroon en gezonde voeding leg je een goede basis voor een gezonde ontwikkeling en een gezond gewicht.
Vragen in deze leeftijd gaan meestal over: Eten weigeren, ongezonde eters, te veel snoepen / te weinig groenten en fruit. Voedselallergie en intoleranties (koemelk, kippenei, soja, lactose, gluten), buikpijn, Moeizame stoelgang (obstipatie) of juist te dunne ontlasting (diarree), ADHD, lusteloosheid en vermoeidheid, Overgewicht en ondergewicht, vegetarische voeding.

School en Leren

Kinderen worden meer en meer aan maatschappelijke eisen onderworpen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Binnen school moeten kinderen zich een taakhouding eigen maken om zich gedurende langere tijd te kunnen concentreren op schoolse taken. Er ontstaat in toenemende mate een wederkerigheid in relaties die worden opgebouwd met vriendjes en vriendinnetjes. Acceptatie binnen een groep is een andere belangrijke ontwikkeltaak. Er is een toename in zelfstandigheid (autonomie) en ontwikkeling van competenties / competentiegevoel. Steeds meer voldoen aan eisen van de omgeving. Binnen deze eisen persoonlijkheid ontwikkelen.