Background Image

Fysiotherapie

Fijne motoriek en schrijven

Wie schrijft die blijft? Problemen met schrijven komen bij kinderen op de basisschool steeds vaker voor; het handschrift is moeilijk leesbaar, het schrijftempo ligt laag of ze krijgen na een tijdje schrijven pijn aan de arm of hand. Kinderen schrijven tegenwoordig ook minder doordat ze meer gebruik maken van pc en tablet. Er is wetenschappelijk aangetoond dat de motoriek van het schrijven ook andere hersenfuncties stimuleert. De inhoud van wat wordt geschreven, wordt beter opgeslagen in de hersenen. Deze kinderen hebben soms ook problemen met de rest van de fijne motoriek. 
Het is belangrijk om te onderzoeken waar de oorzaak ligt en hiermee gericht te gaan oefenen. Ook worden er tips gegeven waar kind en leerkracht praktisch mee uit de voeten kunnen.
Het functioneel oefenen van de fijne motoriek wordt zowel door de ergotherapeut als door de kinderfysiotherapeut gedaan. Wie de behandeling op zich neemt is afhankelijk van meerdere factoren, bv: of er nog meer (motorische) doelen zijn waaraan uw kind werkt, de specifieke expertise van de therapeut en de beschikbare dagen en tijden.