Background Image

Logopedie

Wanneer praten niet vanzelf gaat

Ondersteunde Communicatie is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet iedereen kan praten of horen, daarom zijn er verschillende methodes en hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van mensen met een communicatieve beperking te ondersteunen. Ondersteunde Communicatie (OC) betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken. Elk mens heeft recht op communicatie. Gaat dit niet vanzelfsprekend, dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Zowel in de (kinder)revalidatie als in de zorg voor verstandelijk gehandicapten heeft het begrip Ondersteunde Communicatie (OC) sinds de jaren negentig steeds meer betekenis gekregen. De term Ondersteunde Communicatie benadrukt dat alle beschikbare communicatievormen elkaar ondersteunen in het communicatieproces. De uitgangspunten van OC sluiten nauw aan bij de basisfilosofie van Totale Communicatie (TC) een term die vooral binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt gebruikt. OC/ TC wordt ingezet bij diegenen die niet of nauwelijks spreken, maar tevens bij die personen die moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal.