Background Image

Wie zijn we?

Hans Konings

KBC wendy janssen logo
Vakgebied
Orthopedagoog / GZ Psycholoog
Werkzaam bij
Gespecialiseerd in
Diagnostiek bij (AD(H)D, ASS, ODD, DCD, NLD en leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie). Motivatie, concentratie en faalangstreductie / zelfbeeldversterking.
Mijn vak houdt in
dat ik bekijk wat het kind in zijn omgeving nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Indien een diagnose nodig is, met name voor behandeling, wordt deze gesteld. Indien handelingsgericht naar andere oplossingen kan worden gezocht, wordt deze weg echter bij voorkeur gevolgd.
Met 20 jaar ervaring bij BCO onderwijsadvies en als schoolbegeleider ken ik de ins en outs van vele methodieken en didactieken, alsook de intern begeleiders en leerkrachten van vele Noord-Limburgse scholen. Dit maakt dat we elkaar goed weten te vinden voor vragen en advies.